Vabimo Vas na Zbor članov Nogometnega društva Idrija, ki bo v sredo, 5. junija 2019 ob 18. uri v klubskih prostorih.

Dnevni red:

  1. Sprejem Poslovnika o delu zbora članov
  2. Izvolitev organov zbora članov in poročilo verifikacijske komisije
  3. Poročilo o delu Nogometnega društva Idrija in razprava
  4. Finančno poročilo
  5. Poročilo Nadzornega odbora in Disciplinske komisije
  6. Program dela društva v naslednjem mandatnem obdobju in dolgoročni cilji društva
  7. Razno