ZGODOVINA:

Začetek nogometa v Idriji sega v leto 1906/7, ko letna kronika idrijske realke Izvestje (1) med drugim poroča tudi o igri nogometa njenih dijakov. Nogomet so dijaki realke igrali dvakrat tedensko pod nadzorom telovadnega učitelja in sicer na prostoru Stare Mejce. Nogomet v Stari Mejci so dijaki realke igrali vse do leta 1910, ko je direkcija rudnika dala realki v najem raven travnik na Prejnuti, to je prostor, kjer danes stojita podjetji Kolektor in SGP Zidgrad. Prva nogometna tekma na novem igrišču na Prejnuti je bila odigrana maja leta 1912 in sicer kot medsebojno srečanje dveh ekip realčanov.

Igrišče na “Prejnuti” okrog leta 1910. Igrišče je dejansko travnik med cesto in reko Idrijco na levi strani slike.

Pogled na urejeno igrišče na “Prejnuti” pred I. svetovno vojno.

V času obeh svetovnih vojn je nogomet v Idriji zamrl.

Pobuda za organizirano igranje nogometa v Idriji po drugi svetovni vojni je prišla s strani igralcev, ki so že pod italijansko okupacijo neorganizirano igrali nogomet. 23. januarja 1946 je bila ustanovljena Nogometna sekcija pri Fizkulturnem društvu Rudar Idrija. Julija 1946 so se ti nogometaši vključili v tekmovanje cone B Svobodnega tržaškega ozemlja. Jeseni leta 1948 so nogometaši zaradi začetka gradnje stavbe SGP Zidgrad izgubili dotedanje igrišče na Prejnuti. Z udarniškim delom so leta 1950 urejali igrišče pri Likarci, kjer se je nadaljevala vadba članov, mladincev in pionirjev.

Travnik pri “Likarci”, tedaj občasno zimsko naravno drsališče je leta 1950 postal nov stadion Nogometne sekcije pri Fizkulturnem društvu Rudar Idrija.

Nogomet v Idriji je doživljal vzpone in padce, društvo je večkrat prenehalo z delovanjem in ponovno zaživelo.

Pobuda za ponoven začetek nogometa v Idriji je prišla leta 1990. Na občnem zboru kluba, ki je bil 7.12.1990, je bil sprejet sklep, da se klub preimenuje v Nogometni klub Idrija. V sezoni 1990/91 je članska ekipa že tekmovala v ligi Medobčinske nogometne zveze Ajdovščina – Idrija. Naslednje leto pa se je uvrstila v Primorsko ligo, v kateri je tekmovala vse do sezone 1995/1996, ko je dosegla uvrstitev v III. Slovensko nogometno ligo. V sezoni 1994/95 je morala članska ekipa zaradi urejanja igrišča pri Likarci vse domače tekme odigrati v Postojni. V sezoni 1998/99 so se člani borili za vstop v II. Slovensko nogometno ligo, vendar pri tem niso bili uspešni. Po jesenskem delu sezone 2000/01 v III. Slovenski nogometni ligi je članska ekipa zaradi finančnih težav odstopila od nadaljnjega tekmovanja in bila razpuščena. Članska ekipa je ponovno pričela s tekmovanji v Enotni primorski nogometni ligi v sezoni 2005/2006.

V sezoni 1993/94 je imela Idrija žensko nogometno ekipo, ki je tekmovala v prvi državni ligi, vendar je bila zaradi finančnih težav že po dveh sezonah razpuščena.

 

Po dolgem premoru se je v klubu delo z mladimi ponovno pričelo jeseni leta 1990. Mlajši dečki so sezono 1991/92 pričeli s tekmovanjem v MNZ Ljubljana. V sezoni 1992/93 so se jim pridružili še starejši dečki. V naslednjih letih so vse mlajše ekipe (mini dečki, mlajši dečki, starejši dečki in mladinci) tekmovali v MNZ Nova Gorica, kjer tekmujejo še danes. Mladinska ekipa NK Idrija je v sezoni 1996/1997 postala prvak enotne Primorske lige. Delo z mladimi se uspešno nadaljuje še sedaj.

Jeseni leta 2006 je bilo poleg glavnega igrišča zgrajeno manjše igrišče z umetno travo, kar pomeni veliko razbremenitev glavnega igrišča, saj na njem vsakodnevno trenirajo vse selekcije kluba. Poleg umetnega igrišča je bila zgrajena tudi tribuna s sedeži in tudi novi sodobni garderobni, pisarniški in pomožni prostori, kar predstavlja za klub veliko pridobitev, obenem pa obvezo za dobro delo tudi v bodoče.

Manjše pomožno igrišče z umetno travo.

Temeljito prenovljen stadion s tribunami in ostalimi pomožnimi prostori.

Ker se ta klub ne bi razvil brez pomoči vseh nogometašev in nogometašic, ki so pri nam trenirali / trenirale, smo jim pripravili posebno mesto v zgodovini našega kluba.